Kransproduksjon

Produksjon av halmkranser til bårer og begravelser.
Kranser pålagt tuja.
Salg av tuja i 5 og 10 kgs bunter