Om bedriften

Vestvågøy ASVO A/S er en Vekst Bedrift med formål om å skaffe varig tilrettelagt arbeid til mennesker som av ulike grunner er ute av det ordinære arbeidsliv.

Bedriften har 30 VTA-plasser på Vestvågøy og 5 plasser i Moskenes kommune som ligger ca 5 mil fra hovedbedriften, og 5 VTA - plasser på Røst.

Bedriften har også godkjenning for 6 APS-plasser det vil si arbeidspraksis i skjermet virksomhet. Dette tiltaket rettes mot folk som trenger en ny start ved å få et skjermet opplegg i en periode av 12 mnd. med mulighet for forlengelse i 12 mnd. til når behovet for det er tilstede.


Vårt formål: UTVIKLE MENNESKER GJENNOM TILRETTELAGT ARBEID

Vår visjon: FELLESSKAP, UTVIKLING OG VEKST
 
Vestvågøy ASVO produserer en rekke forskjellige produkter:
 
  • Vedavdeling: Ved i ulike lengder og sekkestørrelser
  • Transport: Ulike transportoppdrag
  • Garn/Isoporavdeling: Spretting av garn, gjennvinning av brukt isopor (EPS), tørrfiskstreng, knyting av sperregarn og hauband
  • Snekkeravdeling: Produksjon av paller, sengebunner, ASVO-tråkket, utemøbler samt diverse småvareprodukter. Vi påtar oss også oppdrag på bestilling
  • Krans avdeling: bårekranser, mosekranser, julekranser av tuja og nobelis
  • Designavdeling: Ulike håndarbeidsprodukter
  • Gravstell: Vi utfører stell av graver i Vestvågøy, Flakstad og Moskenes
  • Bruktbutikk: salg/mottak av brukte ting
  • Jobbfrukt