Småsløyd

Produksjon av diverse småsløyd, også på oppdrag.