Tørrfiskstreng

Tørrfiskstrengen benyttes til eksport av
tørrfisk i bunt. Hver streng veier 70 gram, og
det går 3 strenger med til hver bunt.