Takk for at du støtter opp om viktige arbeidsplasser i Lofoten!

  • Vestvågøy
  • Moskenes
  • Røst

Gravstell

Dette er et tilbud til dem som av forskjellige årsaker ikke har anledning til å stelle gravene selv.

Vårt tilbud består i planting, luking, klipping og vanning. Vi utfører også løkplanting på høsten for dem som måtte ønske det.

Arbeid som utføres:

Om våren rydder vi de enkelte gravene og så snart været/varmen tilsier det, planter vi. Gjennom hele sommeren luker, klipper og vanner vi.

Om høsten rydder vi og setter ned Erica eller Caluna.

Hver enkelt grav merkes med "pinne" fra Vestvågøy ASVO, som viser at det er vi som har ansvar for stell.

Dette er våre gravstell tilbud

(oppdatert 1. mars 2024):
Lite plantebed
kr. 1.310,- pr. år

Plass til inntil 5 planter. F.eks. små enkeltgraver, steinplater med plantehull o.l.

Middels plantebed
kr. 1.520,- pr. år

Plass til inntil 7 planter. F.eks. dobbeltgraver eller store enkeltgraver.

Stort plantebed
kr. 1.730,- pr. år

Plass til inntil 10 planter. F.eks. store dobbeltgraver/familiegraver, dobbeltgraver med to steiner o.l.

Søknad om stell av grav inneværende år, må fremmes til oss innen 1.juni.

For gravstell i Moskenes tilkommer det pristillegg på kr. 140,- pr. år.

NB: Ved fakturering kommer i tillegg et administrasjonsgebyr på 60,- (inkl. mva)

Vi steller gravene inntil tjenesten blir sagt opp av pårørende eller legatet løper ut. Oppsigelse skal skje skriftlig, enten pr. brev eller pr. e-post.

Det er ikke lenger mulig å opprette gravlegat hos oss.

Kontaktperson
Arbeidsveileder design, krans og gravstell
Helene Klausen
  • 908 74 600
  • helene@vvasvo.no
Tlf Vestvågøy: 908 03 749
Tlf Moskenes: 909 83 050
Tlf Røst: 909 88 755
Åpningstider
Mandag - Fredag: 08:00 - 15:30
Vestvågøy, Moskenes og Røst
Leitebakken bruktbutikk
Mandag - Fredag: 09:30 - 15:00
Lørdag: 10:00 - 14:00
© 1993 -
 2024 
Alle rettigheter | Vestvågøy ASVO AS | org nr: NO 967298204 MVA
| Design og utvikling av Iotek AS Design og utvikling av Iotek AS

Åpningstider

Mandag - Fredag: 08:00 - 15:30
Vestvågøy, Moskenes og Røst

Leitebakken bruktbutikk

Mandag - Fredag: 09:30 - 15
Lørdag: 10:00 - 14:00